Novice in dogodki

Izvedeni animacijski delavnici za internacionalizacijo MSP!

Projektni partner Pomurski tehnološki park (PTP) je 8.1.2020  in 7.2.2020  pripravil in izvedel 2 animacijski delavnici na temo internacionalizacije za zainteresirana podjetja.

Udeleženim podjetjem je bil predstavljen projekt GO2 B&S s strategijo izvoza ter aktivnosti na temo internacionalizacije, ki se bodo izvajale v okviru projekta. Podjetjem so bila predstavljena orodja, ki bodo nastala v okviru projekta in jih bodo lahko podjetja uporabljala za izvedbo svojega vstopa na ciljne trge.

Podjetjem je bila ponujena možnost sodelovanja pri izvajanju projektnih aktivnosti kot pomoč pri njihovi internacionalizaciji na trge Beneluksa in Skandinavije. Zainteresirana podjetja se lahko vključijo v proces testnega izvajanja pilotnih aktivnosti v okviru projekta GO2 B&S.


Sm@rt Tec 2030 – Poročilo

Na “Mednarodni konferenci o prenosu tehnologij in znanj”, ki je potekala 30. januarja 2019 na Koroški Univerzi, je bil projekt GO2 Benelux & Scandinavia predstavljen približno 50 predstavnikom industrije in različnim javnim institucijam s Koroške. (več …)


Sm@rt-Tec 2030

Pod naslovom SM @ RT-TEC 2030 bo 30. januarja 2019 na Univerzi za uporabne znanosti Koroška v Beljaku potekala prva multiplikacijska delavnica za “Mednarodni prenos tehnologije in znanja”.Projektni partnerji