Trgi držav Beneluksa in Skandinavije

Podpiramo prve korake za odpiranje trgov v Belgiji, na Nizozemskem, v Luksemburgu pa tudi na Danskem, Norveškem, Švedskem in Finskem.

Mala in srednje velika podjetja

Projekt se osredotoča na podporo malim in srednje velikim podjetjem pri internacionalizaciji.

Skupna mreža

Ključ do uspešnega vstopa na nove trge je povezovanje z izkušenimi in lokalnimi partnerji.


Vaš partner za dostop do novih trgov!

Ker globalizacija vodi k izginotju ovir in meja, so podjetja vse bolj izpostavljena novim trgom in mednarodni konkurenci. Zato je smiselno povečati konkurenčnost domačih malih in srednje velikih podjetij na tistih trgih, ki omogočajo doseganje večje dodane vrednosti. S skupnim nastopom partnerjev iz čezmejnega območja želimo doseči potrebno kritično maso virov, ki so potrebni za preboj na trge držav BENELUKSA in SKANDINAVIJE. To bo slovenskim in avstrijskim podjetjem omogočilo dostop do trga znanja in poslovnih modelov.Projektni partnerji