KONTAKT:
Pomurski tehnološki park

Plese 9 a,
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija

Tel: + 386 2 5308 200
www.p-tech.si

Pomurski tehnološki park (PTP) je skupnost z več kot 140 podjetij, več kot 50 partnerskimi fakultetami, inštituti, šolami in drugimi raziskovalnimi enotami, z močnimi mednarodnimi povezavami in bogatimi izkušnjami z EU programi. Institucija ima v skladu z Zakonom o podpornem okolju status »subjekta inovativnega okolja« in je vpisana v evidenco na Ministrstvu za gospodarstvo in ima svoj RD oddelek registriran na nacionalni raziskovalni agenciji (ARRS). Tehnološki park namenja posebno pozornost spodbujanju prenosa znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo, kar se odraža v ustvarjanju novih delovnih mest in višji dodani vrednosti. Na ta način prispeva k večji konkurenčnosti inovativnega podjetništva v regiji, spodbuja nastajanje novih podjetij in razvoj obstoječih inovativnih podjetij, ki temeljijo na znanju in imajo potencial za rast. Poleg kredibilnosti in ugleda, ki ga uživa v skupnosti, PTP ponuja: (1) Inovacijski Center – razvoj novih izdelkov, storitev in tehnologij ki bazirajo na Living Lab metodologiji dela; (2) Start: up center – ponudba infrastrukture, opreme, pospeševalnikov in programov mentorstva s svetovanjem; (3) Internacionalizacija – program pomoči vstopa na tuje trge za mlada podjetja, mreženje, B2B, ipd. V 12 letih si je inštitucija s partnerji, ki prihajajo iz več kot 20 držav nabrala izkušnje in reference na področju kovinske industrije, polimerov, mehatronike, informatike in telekomunikacijske tehnologije, prehrane in
kreativnih industrij.


KONTAKT:
MMS&SS d.o.o.

Ulica Štefana Kovača 65,
9224 Turnišče
Slovenija

Tel: + 386 41 816 299

MMS & SS je proizvodno inženiring podjetje, ki je leta 2009 začelo poslovne korake pod okriljem Pomurskega tehnološkega parka. Z rastjo poslovanja je družba začela investicijski proces v lastne nepremičnine saj zaradi hitre rasti trenutno rešuje prostorski problem na dveh proizvodnih lokacijah. Podjetje je po podatkih AJPES konec leta 2016 ustvarilo 700.000 EUR prihodkov in konec leta glede na novo pridobljene posle zaposlovalo že 14 oseb. S tehnološko napredno proizvodnjo družba pokriva širok spekter industrije med katerimi prevladuje sektor bele tehnike in avtomobilska industrija. Proizvodni program obsega različne vrste kovinskih komponent, kjer poleg izdelave izdelkov in polizdelkov po naročnikovih željah, nudi tudi razvoj želenega izdelka. Družba je v fazi vzpostavitve lastne raziskovalno razvojne skupine. Izkušnje lastnika: Dokončan znanstveni magisterij iz področja prava; končana diploma iz področja managementa, in več kot 30 letne delovne izkušnje na zahtevnih tehnološko naprednih projektih doma in v tujini (Belorusija, Ukrajina, Alžirija, ipd). Eden izmed glavnih ciljev družbe je vstop na tuje trge – predvsem trge Beneluxa in Skandinavije kjer obstajajo vsi pogoji za ustvarjanje večje dodane vrednosti, kot jo družba dosega sedaj.


KONTAKT:
ProjektpartnerWING
Fachhochschule Kärnten

Wirtschaftsingenieurwesen
Europastraße 4
A-9524 Villach
Avstrija

Tel: +43 5 90500 2220
www.fh-kaernten.at

FACHHOCHSCHULE KÄRNTEN Partner WING – oddelek za gospodarski inženiring (industrijska tehnika) se v raziskovalnih projektih ukvarja s pozicioniranjem nalog v preseku tehnike, gospodarstva in organizacije v tehnološko usmerjenih podjetjih in start-upih. Raziskovalne aktivnosti so razdeljene na naslednja tematska področja: inovacijski management, podjetništvo in pametna proizvodnja. V okviru raziskovalnega področja inovacijski management gre na eni strani za nadaljnji razvoj sistemov, struktur, procesov in metod za dvig inovacijske sposobnosti MSP. V okviru konkretnih inovacijskih projektih izvajajo raziskave trendov, študije izvedljivosti, evalvirajo poslovne ideje. V okviru tematskega področja podjetništvo gre za analizo in oblikovanje razlicnih poslovnih modelov, ki jih podjetja potrebujejo za vstop na tuje trge. Poleg tega se ukvarjamo z inovativnimi projekti in razvojem na temo Industrija 4.0 s tehnologijami za hitro izdelavo prototipov.


KONTAKT:
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft
Körblergasse 126
8010 Graz
Avstrija

Tel: + 43 316 6002 347
www.campus02.at

Die FH CAMPUS 02 je kot visoka strokovna šola tesno povezana z regionalnim gospodarstvom. Posledično so njihova znanja in izkušnje skoncentrirane na področja upravljanja inovacij, storitvenega inženiringa & pametnih storitev, avtomatizacije, računovodstva, kontrolinga in marketinga. Tudi RR dejavnost spremlja in podpira te aktivnosti, slednje pa omogoča hiter prenos razvitih izkušenj in rešitev v gospodarstvo. Na področju marketinga imamo veliko strokovnega znanja, zlasti na področju uporabe konceptov tržne penetracije kakor tudi tržnih konceptov na splošno. V tehničnem smislu obstaja močna povezava strokovnega znanja o e-marketingu s strokovnjaki za storitve inženiringa. Po drugi strani imajo pomembno vlogo »večkanalno trženje« in prilagojeno e-trženje ter e-prodaja. Zaradi navedenega obstoječega strokovnega znanja na področju trženja, kakor tudi na področju pametnih storitev, lahko FH CAMPUS 02 zagotovi relevantne kompetence vezane na tematiko projekta. Poleg tega naši strokovnjaki za avtomatizacijo pozorno spremljajo razvoj proizvodnih tehnologij in imajo veliko znanja o novih procesih prilagodljive proizvodnje. Vsa ta znanja se lahko uporabijo za izpolnitev ciljev, zastavljenih v projektu.


KONTAKT:
PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH

PMS-Straße 1

A-9431 St. Stefan

Avstrija

+43 50 7679 585

www.pms.at

PMS Elektro- und Automationstechnik je kompetenten partner za sofisticirane delne in celovite rešitve na področju električne in avtomatizacijske tehnologije ter podpira industrijske odjemalce s specifičnimi zahtevami in projekti v Avstriji ter na mednarodnem trgu. PMS ponuja načrtovanje, planiranje projektov, strojno in programsko inženirstvo, montažo, zagon, nadzor ter servisiranje in vzdrževanje na najvišji tehnični ravni in iz enega vira. Storitve na področju električne, merilne in krmilne tehnologije so prilagojene potrebam. PMS je še posebej v prihodnost usmerjeno in inovativno podjetje. nenehno delajo na vmesnikih med človekom in strojem za poenostavitev z najnovejšimi spoznanji in za transparentne in uporabniku prijazne pregledne procese nadzora. Lastne skupine strokovnjakov PMS so predane novim temam v industriji 4.0 in vodijo razvoj inovativnih rešitev. Sodelovanje z univerzami in partnerstva z znanimi podjetji, kot so Siemens, Eaton, Rittal, Metso ali Modl, krepijo konkurenčnost in prednosti podjetja.Projektni partnerji