Izvedeni animacijski delavnici za internacionalizacijo MSP!


Projektni partner Pomurski tehnološki park (PTP) je 8.1.2020  in 7.2.2020  pripravil in izvedel 2 animacijski delavnici na temo internacionalizacije za zainteresirana podjetja.

Udeleženim podjetjem je bil predstavljen projekt GO2 B&S s strategijo izvoza ter aktivnosti na temo internacionalizacije, ki se bodo izvajale v okviru projekta. Podjetjem so bila predstavljena orodja, ki bodo nastala v okviru projekta in jih bodo lahko podjetja uporabljala za izvedbo svojega vstopa na ciljne trge.

Podjetjem je bila ponujena možnost sodelovanja pri izvajanju projektnih aktivnosti kot pomoč pri njihovi internacionalizaciji na trge Beneluksa in Skandinavije. Zainteresirana podjetja se lahko vključijo v proces testnega izvajanja pilotnih aktivnosti v okviru projekta GO2 B&S.Projektni partnerji