Storitve za MSP


  • Glavni cilj tega delovnega paketa je vzpostavitev trajnostne platforme podpornih institucij in storitev, ki bodo na voljo malim in srednje velikim podjetjem za potrebe internacionalizacije na trge držav Beneluksa in Skandinavije.
  • Izboljšanje usposobljenosti in sposobnosti malih in srednje velikih podjetij v povezavi z internacionalizacijo v državah Beneluksa in Skandinavije s pomočjo podpornih orodij in tehnik.
  • Namen delovnega paketa je povezati podjetja in druge deležnike s partnerji na ciljnih trgih držav Beneluksa in Skandinavije.

Projektni partnerji